Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

Aktuelt

19.2.2018

GENERALFORSAMLING 21.3.2018

Vi holder som sædvanlig generalforsamling den 3. onsdag i marts. I år er det 21. marts og generalforsamlingen starter kl 19:30

Dagsorden er ifølge vedtægterne, og eventuelle forslag bedes sendt til bestyrelsen inden 1. marts

Dagsordenen er vedhæftet i dette link

31.8.2017 KL 10

SOM OMTALT I ORIENTERINGEN FRA 24.8.2017 HAR VI FÅET MÅLT VORES VAND FOR INDHOLDET AF PESTICIDET CHLORIDAZON.

RESULTATET ER KOMMET NU.

RESULTATET VISER, AT SYDVÆRKET PÅ HØJBYVEJ 5, DER LEVERER STØRSTEDELEN AF DET UDPUMPEDE VAND ER FRIKENDT OG LIGGER PÆNT UNDER DEN ANBEFALEDE GRÆNSE.

DERIMOD LIGGER VANDET FRA NORDVÆRKET PÅ HOLLUFGÅRDSVEJ 2,6 GANGE OVER DEN ANBEFALEDE GRÆNSEVÆRDI, OG DET HAR FØRT TIL AT VI ØJEBLIKKELIGT HAR FRAKOBLET NORDVÆRKET.

VI ER I DISSE TILFÆLDE UNDERLAGT TILSYNSMYNDIGHEDENS KRAV, OG HAR I ORIENTERET DEM OM RESULTAT OG BESLUTNING OM AT LUKKE VÆRKET NED. VI HOLDER LØBENDE HJEMMESIDEN OPDATERET OM UDVIKLINGEN.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driftsstatus

11.12.-2017 NORMAL FORSYNING

Antal besøgende
Besøgende: 5488