Vandanalyse af vandet fra Højby Vandværk

Højby Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. Nedenstående skema er en rapport af prøveudtagningerne.

Hårdheden i Højby Vandværk's vand er 16,5

Beskrivelse af de enkelte parametre finder du her

Dato  Sted Type
Oversigt over prøveudtagning 2019 PDF
2019-02-28 Afgang værk Drikkevand Normal kontrol PDF
pdf Boring Fuglekildehøj for Triazol Boringskontrol PDF
2018-07-06
Ledningsnet Syd og nord
Drikkevand
PDF
17.11.2017
Ledningsnet Syd
  PDF
08-05-2017  
Afgang Sydværk
 Udvidet kontrol PDF