Velkommen til Højby Vandværk

Højby Vandværk blev stiftet som interessentskab i 1950 og den egentlige vandværksdrift kom igang i 1955.

Der blev optaget et lån på 80.000 kr til etableringen af værket, som nu kaldes Sydværket, og der var ved start 104 forbrugere.

I 1968 byggedes nyt vandværk på Hollufgårdsvej (Nordværket). På det tidspunkt var der 600 forbrugere.

Sydværket blev udvidet i 1975 med iltningstårn og ny boring.

Igen i 1991 sker der en om- og tilbygning til Sydværket med ny teknik og reaktionsbassin.

Nordværket gennemgår en større renovering i 1992.

Omkring dette tidspunkt sker der også en større udskiftning af ledningsnettet, hvor det ældste har ligget i jorden i omkring 40 år

I år 2000 opnås tilladelse til at etablere nye boringer ved Fuglekildehøj, til erstatning for boring ved Nordværket, som måtte lukkes.

På dette tidspunkt var der tilladelse til udpumpning af 210.000 kubikmeter vand pr. år og forbrugerantallet var steget til 1050.


 

Aktuelt

31.8.2017 KL 10

SOM OMTALT I ORIENTERINGEN FRA 24.8.2017 (NEDENFOR) HAR VI FÅET MÅLT VORES VAND FOR INDHOLDET AF PESTICIDET CHLORIDAZON.

RESULTATET ER KOMMET NU.

RESULTATET VISER, AT SYDVÆRKET PÅ HØJBYVEJ 5, DER LEVERER STØRSTEDELEN AF DET UDPUMPEDE VAND ER FRIKENDT OG LIGGER PÆNT UNDER DEN ANBEFALEDE GRÆNSE.

DERIMOD LIGGER VANDET FRA NORDVÆRKET PÅ HOLLUFGÅRDSVEJ 2,6 GANGE OVER DEN ANBEFALEDE GRÆNSEVÆRDI, OG DET HAR FØRT TIL AT VI ØJEBLIKKELIGT HAR FRAKOBLET NORDVÆRKET.

VI ER I DISSE TILFÆLDE UNDERLAGT TILSYNSMYNDIGHEDENS KRAV, OG HAR I ORIENTERET DEM OM RESULTAT OG BESLUTNING OM AT LUKKE VÆRKET NED. VI HOLDER LØBENDE HJEMMESIDEN OPDATERET OM UDVIKLINGEN.

 

  24.8.2017

IFØLGE NYHEDERNE PÅ DR 1 ER DER KOMMET EN MELDING OM LUKNING AF 2 VANDVÆRKER I ODENSE SOM FØLGE AF FUNDET AF PESTICIDET CHLORIDAZON.

HØJBY VANDVÆRK ER MED I ET PROGRAM STYRET AF MYNDIGHEDERNE VED ODENSE KOMMUNE, HVOR VORE BORINGER BLIVER SCREENET FOR FOREKOMSTEN AF DETTE PESTICID.
IFØLGE PRESSEMEDDELELSEN MÅ INDHOLDET IKKE OVERSTIGE 0,1 MIKROGRAM PR. LITER, OG VI FÅR MÅLT INDHOLDET I VORES VAND AF ET ANALYSEINSTITUT, FOR AT FÅ SIKKERHED FOR AT VI LIGGER UNDER DETTE NIVEAU.

SOM NÆVNT STYRER TILSYNSMYNDIGHEDEN DENNE PROCES.

HJEMMESIDEN OPDATERES OM SAGEN I TAKT MED AT VI VED MERE

 

 

 

 

 

 

IFØLGE VEDTÆGTERNE ER DER GENERALFORSAMLING I HØJBY FORSAMLINGSHUS HØJBYVEJ 23, 5260 ODENSE S.

DEN 3. ONSDAG I MARTS

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

 

 

 

Driftsstatus

08.08-2017 VI GENNEMSKYLLER GADELEDNINGEN I KNULLEN FRA HOLLUFGÅRDSVEJ OG UD MOD ALLERUP. DERFOR KAN DER FOREKOMME MISFARVNING AF VANDET M.V.

DET ER FORBIGÅENDE, OG FORSVINDER NÅR HUSINSTALLATIONEN OG STIKKET ER SKYLLET IGENNEM.
.

Antal besøgende
Besøgende: 7041